top of page

PROKÁZANÉ ÚČINKY

Následující text vychází z téměř stovky studií zkoumajících přínosy účinných látek obsažených v ostropestřci mariánském, většinou se zaměřením na silymarinový komplex (případně na jeho hlavní složku – silybin) nebo na celý plod, který je lékopisnou drogou (plod ostropestřce mariánského, Silybi mariani fructus). Pročetli jsme vybrané publikace, dostupné většinou v anglickém jazyce, shrnující výsledky klinických studií na lidech, zvířatech i buněčných tkáních. Výzkumy pokračují a postupně odhalují mechanismy působení účinných látek i šíři jejich přínosů. Bude ještě trvat, než se průkazně potvrdí mnohé slibné účinky na lidský organismus. Nicméně i za současného stavu poznání je ostropestřec nepochybně úctyhodnou rostlinou.

Ostropestřec mariánský – základní vědecky prokázané účinky:

  • Podporuje v těle a zejména v játrech detoxikaci, tlumí záněty a zlepšuje antioxidační procesy

  • Stimuluje a posiluje imunitní systém

  • Pomáhá při poruchách trávení

 

Vlivy na tělesné procesy:

  • Zlepšuje regeneraci jater díky lepší produkci DNA a RNA v jaterních buňkách

  • Posiluje membrány jaterních buněk, takže jsou odolnější vůči lékům, toxinům, alkoholu a podobným látkám

  • Zabraňuje množení virů napadajících játra (žloutenka typu C)

  • Neutralizuje volné radikály a zvyšuje hladiny hlavního antioxidantu glutathionu

  • Snižuje počet prozánětlivých cytokinů a zlepšuje obranu těla proti zánětům

  • Zabraňuje nádorovému bujení a ničí rakovinové buňky díky „zapínání“ (expresi) konkrétních genů proti rakovině (apoptóza)

Zdaleka největší vliv má silymarin na zdraví jater. Zvyšuje hladiny klíčového antioxidantu glutathionu, pracuje proti zánětům a zjizvení jater, pomáhá při ztučnění jater, cirhóze, mononukleóze, detoxikuje od alkoholu, léků, toxinů a jedů z prostředí. Celkově chrání jaterní tkáň a urychluje její regeneraci, což může zvyšovat naději na přežití, například při otravách alkoholem, drogami nebo houbami. K dispozici jsou mj. studie popisující záchranné účinky silymarinu, když byl podán lidem při otravě muchomůrkou zelenou.


Řada studií potvrzuje přínosy silymarinu při léčbě žloutenky. Analýza více než 1000 případů nemocných žloutenkou typu C a B potvrdila, že silymarin snížil počet úmrtí z důvodu špatného fungování jater. Silymarin zabraňuje viru žloutenky vstoupit do jaterní buňky, infikovat ji a následně se rozmnožit.

Funkční játra: základ pro zdraví celého těla

Játra jsou hlavní detoxikační orgán, jakási „čistička“ organismu, která odbourává vše, co je pro tělo škodlivé či nebezpečné. Kromě toho ale plní celou řadu dalších funkcí nezbytných pro zdraví celého těla. Jsou centrálním orgánem správně fungujícího metabolismu. Zásobují tělo živinami a vitaminy, tvoří některé hormony a jiné odbourávají. Odpovídají za regulaci, čištění a uchovávání krve. Jsou důležitou zásobárnou mnoha nepostradatelných látek a hrají zásadní roli v řadě chemických reakcí, které slouží k zachování stálosti vnitřního prostředí organismu.

Uspěchaný životní styl, stres, nezdravá strava, nedostatek spánku, kouření, alkohol, antibiotika a další léky, vystavení organismu znečišťujícím látkám ve vzduchu i ve vodě – to všechno naše játra (potažmo celý organismus) oslabuje nebo přímo ničí. Následné selhání jaterních funkcí je pak život ohrožující stav.

Játra ovšem mají neobvykle vysokou regenerační schopnost, jíž si zřejmě byli vědomi už naši dávní předkové. Vzpomínáte si na řeckou báji o Prométheovi? Dnes víme, že lidská játra dokážou i po poškození, odejmutí či odumření velké části jejich tkáně dorůst, uzdravit se a být plně funkční. Uvádí se, že dokonce i po 60procentní resekci jaterní tkáně dorostou lidská játra do původní předoperační velikosti během několika měsíců. V případě toxického poškození se nepoškozené jaterní buňky umí zmnožit tak, že postupně nahradí poškozenou tkáň.

Silymarin má silné antioxidační účinky. V klinické studii 40 lidí výrazně zlepšil celkovou schopnost těla bránit se antioxidanty proti oxidačním procesům, a to díky zvýšení klíčových molekul a enzymů (glutathion aj.). Zároveň byl pozorován pokles všech klíčových zánětlivých markerů – důkaz vynikajících protizánětlivých účinků ostropestřce.
 

Silymarin se uplatňuje v boji proti infekcím. Silybin, hlavní aktivní látka silymarinu, blokuje chřipkové viry. Zároveň se v několika studiích buněčných tkání osvědčil jako prostředek proti vysoce odolným bakteriím (stafylococcus aureus, E.coli), které ničí a zabraňuje jim v množení. Další studie naznačují, že silybin funguje i proti mnoha parazitům.

Slibnou budoucnost může mít využití silymarinu pro ochranu mozku. V pokusech na myších s mozkovými infekcemi silybin snížil poškození mozku a zánětlivé procesy v něm. Díky snížení oxidačního stresu v mozku zlepšil schopnost učení a zamezil poškození paměti. Silybin totiž působí na hlavní paměťové mozkové centrum – hipokampus. Tato část limbického systému řídí u všech savců včetně člověka emoce a reakce na stres. Silybin dále podněcuje expresi genu BDNF, který podněcuje růst nových neuronů a podporuje kvalitu synapsí mezi neurony.

Silymarin se váže na estrogenové receptory v bílých krvinkách, čímž snižuje autoimunitní odpověď organismu a hladiny zánětlivých cytokinů. Této vlastnosti lze využít při léčbě autoimunitních onemocnění.

Pozornost vědců zaujalo také možné využití silymarinu ve spojitosti s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Silybin zlepšuje příznaky Parkinsonovy choroby i následky mozkové mrtvice, a to neutralizací volných radikálů v mozku. Dále blokuje procesy vedoucí k zánětům a snižuje poškození neuronů. Tlumí aktivitu mozkového imunitního systému (mikroglie), čímž přispívá k prevenci neurodegenerativních onemocnění. Silybin snižuje i toxicitu proteinů, které spouštějí Alzheimerovu chorobu.

 

V klinické studii 35 lidí trpících obsedantně kompulzivní poruchou zafungoval extrakt z ostropestřce v dávce 600 mg/den stejně úspěšně jako standardní lék fluotexin, a to po dobu 8 týdnů.

 

Silymarin chrání srdce díky snížení obsahu tuků v krvi, což zapříčiňuje kornatění srdečních tepen. Dalším jeho účinkem je ochrana srdečního svalu pomocí prospěšných procesů v buněčných mitochondriích. Protizánětlivé účinky silymarinu rovněž pomáhají snižovat krevní tlak. Podle některých studií buněčných tkání rovněž chrání srdce před poškozením těžkými kovy (arzen aj.).

 

Silymarin vykazuje nadějné výsledky i při léčbě rakoviny. Několik studií buněčných tkání zjistilo, že silymarin zvyšuje apoptózu (samovolný zánik rakovinných buněk), znemožňuje rakovinným buňkách šířit se do dalších tkání a oblastí těla, zabraňuje nádorům vytvářet vlastní síť cév, kterými se vyživují, a blokuje abnormální bujení rakovinných buněk v prostatě, vaječnících, prsech, plicích, kůži, kostech a močovém měchýři.

 

Silymarin pomáhá mírnit komplikace při radioterapii (ozařování) a chemoterapii. Užívání ostropestřce (silymarinu) může být pro pacienty přínosné především při zvládání nežádoucích účinků protinádorových chemoterapeutik. Důkazy z klinických studií ukazují prospěšnost užívání silymarinu zejména v souvislosti s hepatotoxicitou a poškozením kůže a sliznic po radioterapii, a to při dávkovém rozmezí 160-600mg denně. Osvědčuje se také silymarin ve formě krému: u více než 100 pacientek s rakovinou prsu zabránil poškození kůže v důsledku radioterapie. Gel s 1% koncentrací silymarinu aplikovaný na dlaně a chodidla pak u 40 pacientů s rakovinou žaludku odvrátil typické poškození kůže způsobené chemoterapeutickým léčivem (capecitabin).

 

Silymarin, resp. jeho hlavní složka – silybin – se může uplatnit při prevenci rakoviny kůže. Bylo zjištěno dvojí působení silybinu proti rozvinutí rakoviny kůže způsobené UV zářením: silybin je schopen jednak chránit buňky před poškozením (v případě UVB záření) a jednak zabíjet buňky s poškozenou DNA (v případě poškození UVA zářením). 

 

Výzkumy se zaměřují rovněž na využití silymarinu při léčbě diabetu. V rámci jedné studie podávali 60 lidem s diabetem a alkoholovým poškozením jater 600 mg silymarinu denně. Výsledek: zlepšila se inzulinová rezistence i oxidační stres a po dobu 1 roku se u pacientů snížila potřeba inzulinových injekcí.

 

Ve studii 136 obézních lidí s diabetem 2. typu užívalo silymarin společně s přírodním alkaloidem berberinem po dobu 6 měsíců. Následně klesly všechny sledované markery, zlepšila se inzulinová rezistence, zvýšil se „hodný“ HDL cholesterol a naopak snížil škodlivý LDL cholesterol stejně jako hladiny triglyceridů. Dále se snížil BMI index, obvod pasu i množství tělesného tuku. Studie naznačují, že účinné látky z ostropestřce zabraňují vývoji metabolického syndromu v případě vysokotučné diety. Ostropestřec zabraňuje tukovým buňkám v dělení i v růstu. V lidské tukové tkáni snížil ukládání dalšího tuku i velikost tukových buněk. Zároveň aktivuje geny doslova pálící tuk (SIRT1, PPAR alfa, Pgc-1alfa). Tyto vlastnosti vedou k doporučování ostropestřce jako podpůrného prostředku při dietách.

Vybrané další zkoumané přínosy a možnosti využití silymarinu

ČERVENÉ KRVINKY: Silymarin prokazatelně neutralizoval volné radikály v červených krvinkách pomocí zvýšení hladin glutathionu, čímž prodloužil jejich životnost.

LÉČBA POVRCHOVÝCH PORANĚNÍ: V pokusech na zvířatech silymarin urychluje regeneraci kůže a snižuje zánětlivé procesy, a to pomocí exprese genů pro omlazování kůže. Ve studiích buněčných tkání pak urychlil produkci kolagenu v základních buňkách vazivové tkáně (fibroblastech).

PÁLENÍ ŽÁHY A DALŠÍ PORUCHY ZAŽÍVACÍHO TRAKTU: Ve 3 studiích se potvrdily pozitivní účinky volně dostupného přípravku s obsahem silymarinu (Iberogast) na špatné zažívání, bolesti žaludku i pálení žáhy.

PROSTATA: Silamyrin podávaný se selenem v klinické studii 55 mužů zlepšil průtok moči a snížil pocit plného měchýře.

ZDRAVÍ A SÍLA KOSTÍ: V případě zlomenin prokázaly studie na myších mnohem lepší hojení a zvýšenou hustotu kostí. Co se týká lidí, silymarin může pomoci s osteoporózou, jíž jsou v důsledku poklesu hladiny estrogenu ohroženy zejména ženy po menopauze.

bottom of page